Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 357
Testes. Item Henich ducit testes contra … Nicolaus Coterba Cancolewský, Michael Krzecotowski, Derslaus ibidem, Nicolaus Tworzianski, Johannes Grisinski. — Rota:

Iʃz to ʃwatczø Jaco ta czanʃzcz
wiaraʃzewe doʃtalaʃz Maczerzi
henichovey ʃcziʃtego dzalu kto
røʃz to czanʃcz henich poʃzmer
czi ʃweý maczerze, trzi lata ʃpo
coýno witrzimal