Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 355
Testes. Item Pribislaus Grisinensis ducit testes contra Johannem de Bucouecz: primus Petrus de Grabyonowo, Bogussius Bucoueczski, Paszek Pýotrcowski, Ozep Xszanginski, Staszek Micuszewski, Johannes Grabonowski. — Rota:

Jaco przibiʃlaw nekazal gnacz
na Janowø dzedzinø ani go ca
zal zabicz naiego dzedzine