Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 353
Item Johannes de Curopatwniki cum filiastra sua, widelicet Margaretha parte ex una et Raczibor cum Angneta matre sua ab altera de Taczali, amicabilem terminum receperunt pro sexta parte here­ditatis Nyedamirouicze. Si non concordabunt, tunc Nicolaus Gandcowski ad proximos terminos minores Poznanie sic iurabit. — Rota:

Jaco Jan ʃʃwø ʃinouiczø nýemal[i]
nygednego prava cuʃzoʃtey czøʃzczi
nadamirouicz ale iagneʃzca wi
trzimala tø czøʃcz trzidzeʃzczi lat
itrzi lata ʃʃwim ʃinem Racziborem