Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 352
Testes. Item Johannes Grisinensis ducit testes contra Laurencium Ochelsky: primus Jaszek Szoldra, Materna Oszeczski, Dobeslaus Bodeczský, Janussius Jurcowsky, Albertus Tworzianski, Dzeczco Przilepský. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco wawrzinecz
przedal Janovi lankø ilaʃʃy
Byenʃka.