Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 351
Testes. Item Jaszek Craiewski ducit testes contra Hiczcam Wisembork: primus Michael, Derslaus de Crzecotowo, Miroslaus Morawczewski, Albertus Tworzianski, Niclassius et Stephanus de ibidem. — Rota:

Jaco Jaʃzek trzeczø czanʃcz Bodze
va vcupil ibil wtrzimanu apan
hinczca vibilgi moczø gwaltem
aon nedal trzem latom minancz
iʃaʃwal pana hinczkø apan hincz
ca tey czanʃczi nigdi nevcupil