Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 350
Testes. Item Johannes Chorinski ducit testes contra Ramsz et Jarochnam de Przetoczno: Nicolaus Zadora, Venceslaus Zadora, Adam Dimoczewský, Jaroslaus Tarnowski, Stephanus Zaparczski, Gregorius Gorziczski. — Rota:

Jaco Janow oczecz vramʃzeveý
maczerze dziedzinø Cocoʃzczino
vecugiczʃe vcupil witrzimal yø ʃpokoyne trzi lata apotem on po ʃwem oczczu yø witrzimal trzi
lata podlug zemʃkego prava