Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 349
Testes. Item Thomislaus ducit testes contra Margaretham consortem Baworii: primus Gnewossius Lobeczský, Johannes Croszniczský, Swantoslaus Meszcowský, Petrassius Dzbercowski, Oszep Xszanginski, Wiszak de Tarnowo. — Rota:

Jaco Baurowa wrzuczilaʃzø
wʃzoltiʃtwo wmaleý lancze,
gwaltem moczø tomiʃlaoui
poiego oczcza ʃzmerczý