Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 346
Item Nitarth ducit testes contra heredem de Coslowo: primus Jarotha Radzimiensis, Dobeslaus castellanus Czarncouiensis, Albertus de Rzeszotarzewo, Derslaus Chiczinsky, Preceslaus Mroczcowský, Preceslaus Choÿniczskÿ. — Rota:

Jaco Nitarth nedal trzech lat
spocoÿno vitrzimacz Coʃlow
ʃkich oczczu opolnalku