Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 345
Testes. Item Thomislaus et Andreas de Turew ducunt testes contra Petrum Koth de Tarnowo puero ipsius et Grzimconi sororio ipsius de Dobrcze: primus Jacobus Streszcowský, Petrus Czartek, Nicolaus Czartek, Michael Bernaczsky, Paszek Szdzichowský, Mathias Grabouecz. — Rota:

Jaco Thomiʃlaow yandrzeýew
oczecz drobnino vcupil Iwi
trzimalye podlug zemʃke
go prava