Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 344
Item Bawor ducit testes contra Szdzichnam Bilanczina: primus Johannes Otuszsky, Jaszek Dupeueczsky, Dobrasz de Mirzewo, Niclassius Tworziansky, Petrus Grabyonowsky, Oczeslaus de ibidem. — Rota:

Jako nÿebaworowø kaʃznýø anÿ
gego radø Bilanczineÿ ludze nocz
nø rzeczø lupeni ani tego vʃzitca
ma