Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 343
Quatuor iurabunt de duobus aliis clenodiis in testimonium. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Jan geʃt gich
brath igich krew igich ʃzczita lelivi