Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 342
Testes. Item Johannes de Bucouecz ducit testes contra Pribislaum Grisinensem pro nobilitate. Duo iurabunt de clenodio proprio Lelivi. — Rota:

Jaco Jan geʃt naʃz brath naʃza kri
ynaʃzego ʃzczitu leliwi