Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 341
Testes. Item Materna Oszeczski ducit testes contra Annam: primus Andreas Boyanowski, Janussius Golincz, Henricus Kleszczewski, Laurencius Scoraczewski, Nicolaus Coterba, Heszory Cromnowo. — Rota:

Jaco materni negabano orancogem
ʃtvo ohanczino vano podlug praua
aʃze lata wiʃzli