Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 338
Testes. Item Thomislaus Vnanczský ducit testes contra Thomislavam de Vlostowo: primus Nicolaus Szgirza, Pýotrek Szekirsky, Pyotrek Grzibenský, Nicolaus Grabyonowsky, Johannes Szgirza, Jaszek Craÿewský. — Rota:

Jaco to ʃwatczø iʃz potraʃz nýema niczʃ
wanczeÿ, dzedziczʃtwa yedno Vevloʃ
towe.