Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 337
Testes. Item Wiszemir ducit testes contra Wolbram: primus Nicolaus Chibsky, Jarotha Radzimiensis, Oszep Xszanginsky, Ottha de Minori Bucouecz, Andreas Cotowsky, Johannes Docowsky. — Bota:

Jacom volbrama dobeʃlava wiʃzemira
taco roʃzdzelil iʃz viʃzemir mal przima
czerzi oʃtacz apomaczerzinem ziwocze
malomuʃz fʃzitco ymene idobitek doʃtacz