Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 336
Testes. Item Czipco Pradel ducit testes contra Nicolaum Grunowsky: primus Johannes Stopacz, qui circa hoc fuit, Andreas Grisinensis, Nicolaus Morecz, Materna Oszeczsky, Laurencius Scoraczewsky, Borco de Grodzisco. —Rota:

Jacom przitem bil kedi Gunczerz pra
del cupil vborziʃlawa Ivgego ʃina
micolaýa dzedzinø Curanowo ibil
ked pýenandze zaplaczil Iwʃdaw
nim liʃth vidzal