Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 334
Testes. Item Miroszek Rataysky ducit testes contra materteram et fratres suos de ibidem: primus Budziuogius Sapensky, secundus Wiszech Parzenczewsky, Woytek de ibidem, Paszco Goszczichowsky, Janek Bodeczský. — Rota:

Jaco Butka wnoʃla doratay pancz
dzeʃzant grziuen ʃvego poʃʃagu