Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 333
Testes. Item Petrassius Zimlinskÿ ducit testes contra Woyslaum Brilewský: primus Petrassius Habdank Rogowskÿ, Nicolaus Noueczský, Janek Chfalcowsky, Slanik Carszeczsky, Jaszek Coska, Ni­colaus Wlostowský. — Rota:

Jaco to ʃzwatczø Jaco potraʃʃz dze
dzinø zimlino vitrzimal mimo
trzidzeʃzczi lat iʃz go nikth ne
gabal ygeʃt gego praua oczcziʃna