Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 328
Item Nicolaus Bandlewski iurabit Katherine cum Martino Chorinski – Rota:

Jaco wawrzinec ʃzø neza
mouil katharzine odzeʃzancz
grziwen nigednimi lati neʃ
biwacz