Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 324
Testes. Item Grzimco et Anna uxor ipsius de Docowo ducunt testes erga Jacobum Goreczski: primus Johannes Jaromirski, qui circa fuit, Stok de Chrostowo, eciam presens fuit, Andreas Granowski, Voytek de Parzenczewo, Petrus Vrbanowski, Nicolaus Jarognewski. — Rota:

Jacom przitem bil kedi Ja
cub ranczil Grzimcovi ige
go ʃzene zabitinʃke iʃz mu
meli prava doʃzedzecz ofʃzit
ki rzeczi atego mu [d] nedo
ʃzedzeli oczterdzeʃzczi yoʃzmi
grziwen polouicz y otrzidzeʃz
czi grziwen polouicze