Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 318
Testes. Item Nicolaus Bandlewski ducit testes erga Cachnam de Potrowo: primus Petrassius Zadora, Maczco Borowskÿ, tercius Gregorius Goriczski, Jaroslaus Tarnowski, Wilk Docowski, item Paszco Potrcowski. — Rota:

Jaco wawrzinecz lodzʃki ʃʃwim
ʃinem dobrowolno powgednanu
trzi lata wolvark pole droʃzinʃkego
Mlina witrzimal