Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 317
Testes. Item Albertus Rzeszotarzewski ducit testes erga Dzerszcowa Chiczinska: primus Czoczco de Przilepicze, Wiszak de Tarnowo, Petrassius Sanczcovski, quartus Marcussius Goriczski, Johannes Dimoczewski, sextus Bronislaus Geligowski. — Rota:

Jaco woczech rzeʃzotarzewʃki Cuyaw
ki wti czaʃzi nechoval kedi Grzim
cze Chiczinʃkeÿ Scot pobraly ani
iego radø ani kaʃznø