Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 316
Ducit. Item Nicolaus Oszeczski ducit testes erga Voliszewski Nicolaum: Janussius Copaszewski, Petrassius Viskatha, Bariczca Jaraczewski, Albertus Tworzianski, Niclasz de ibidem, Henricus Wiskotha:

czʃo micolay wʃzanl [penandze] (dzewancz) (grziwen) ot
rankoym woliʃzewʃkego to mu
bilo nezaplaczono