Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 313
Testes. Item Vichna Kaliszska ducit testes contra Bronislaum de Geligowo: Janussius Jarognewski, Hinczca Szcapa, Czibek Pradel, Woytek Parzenczewski, Maczco de Godzeszewo, Vincencius ibidem. — Rota:

Jaco Vichna pani kaliʃzʃka trzi
mala tø nivø ʃpocoýno trzi
dzeʃzczi lat iʃz. yeý nikt ne
gabal.