Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 312
Testes. Item Clemens plebanus de Gorca ducit testes contra Kachnam de Sovini: primus Sulek de Chfalcowo, Jaszco Craÿewski, Andreas Vnanczski, Jacobus plebanus de Trzebosza, Albertus Candzorca, Laurencius Laszczinský. — Rota:

Jaco kʃzødza Climanta ypaʃzca ie
go brata Cuczini yprziborowo yeʃt
prava oczcziʃna ipodlug ʃzemʃkego
prawa yø zatrzi lata widzirʃzeli