Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 311
Testes. Item Petrus Scoraczewski ducit testes contra Nicolaum Bandlewski: primus Bronislaus Geligowský, secundus Oszep Kszanginski, Janussius Wirzchouisko, Szczedrzik Cluczewski, Opacz Cocorzinski, Wilczek Cotoueczski. — Rota:

Jaco ʃzø potr newarowal wawrzin
cza trzi lata prawa za yego
zdrowÿa.