Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 309
Testes. Item Angne, Helena et Anna de Gorka ducunt testes contra Thomam et Martinum de ibidem: primus Miroslaus Morawczewsky, Nicolaus de ibidem, Nicolaus Kuczinski, Johannes Podrzeczský, Panczek Wlostowski, Stephanus Zaleszski. — Rota:

Jaco Jagna hanca yhelena witrzi
mali trzidzeʃzcÿ lat ydve lecze ty czanʃzczi wgorcze ʃpocoýno agich
niktey nenagabal

TU ROTA
Testes. Item eedem contra eosdem sub rota, que supra: primus Derslaus de Racziborowo, Gawrzial Raszewski, Derslaus Cromoliczski, Olbracht Chphalanczsky, Petrus Wrothcowski, Gyvan de Scalowo.