Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 308
Testes. Item Derslaus Chiczinsky ducit testes contra Albertum de Rzeszotarzewo: primus Woýtek gener Nitartow de Gorzicze, Haniczek de Peszsko, Maczco Godzeszewski, Petrus Oganca de Chobenicze, Woytek de Parzenczewo, Wilczek Docowski. — Rota:

Jaco to ʃwatczø czʃo dzerʃzek popelniki vleʃze polapal to ye polapal
naʃwem prawem.