Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 306
Testes. Item Petrus Goszczeyewski ducit testes erga Vach: primus Andreas Vnanczski, Pech Szimlinski, Jaszek de Craýeuicze, Puczca, Miroslaus Morawczewski, Thomislaus Vanszcowski. — Rota:

Jaco nepotrowø ʃwadø ani iego
poczantkem Vavrzinczew ʃin zabith