Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 305
Testes. Item Miczek de Vyasd ducit testes erga Franczconem Szcapa: primus Petrus Zadora, Venceslaus Zadora, Andreas Rogaczewski, Potrek Potrcowski, quintus Sziban de Gora, Bodzata Potrcowski. — Rota:

Iʃz franczek [ne]yachal ʃecztirmi
tako dobrimi yaco ʃam aʃetrze
mi po(d)leyʃzimi na[yego] (niczcowø) dzedzi
nø Gwaltem ipoʃzekl mu lankø