Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 303
Testes. Item Stanislaus Micuszewski ducit testes erga Michaelem: primus Johannes Podrzeczski, Andreas Rogaczewski, Czewleý Mascowski, Pribislaus Szdzichowski, quintus Pribislaus de Boyaczewo, Potrek Grabonowski. — Rota:

Jaco Michal nedal Micuʃzewi
polczwarti grziwni nazaʃtavø

Iuramentum. Item Adam Szram statuere debet Petrassium Gireczski iudicem et scabinos de Rgaczewo ad recongnoscendum erga Petrum Coval secundum formam iuris. — Rota iudicis: