Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 301
Testes. Item Giwan Podrzeczski ducit testes erga sorores Katherinam et Margaretham: primus Potrek de Podrzecze, Johannes Chfalcowski, Stephanus Vlostowski, quartus Nicolaus de ibidem, Johannes de Grabonodze, sextus Albertus Podrzeczsky:

czʃo Giwan wpodrzeczu oczcziʃ
nø zaʃtauil fʃzeʃzczinaczcze grzi
wen to zaʃtauil ʃkachninø yʃ
machninø volø