Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 298
Testes. Item Petrus Grabonowski ducit testes erga Pribislaum Potrowski: primus Nicolaus Jaroslawski, Przibislaus de ibidem, Dobesz Zadora, Laurencius Bucowniczski, Petrus Zadora, Johannes Jaroslawski. — Rota:

Jaco potr nepobil przibiʃlaoui
ʃzwerzepich kobil zapancz
naczcze