Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 297
Testes. Item Johannes Chfalcowski ducit testes erga Margaretham de ibidem: primus Wach Raszewski, Nicolaus Cuczinski, Albertus Podrzeczski, quartus Petrus Podrzeczski, quintus Marcusz Paszirbiczski, sextus Pech Szimlinski. — Rota:

Jaco Jan nebeʃzal wmargorza
czin dom yne ranil yeÿ