Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1406 Pisarz: 14 Numer roty: 294
Item Przibislaus Potrowski iurabit contra Wiszech Chalawski cum testibus. — Rota:

Jaco ten kon czʃo mi gi Wiʃzech
zabil ten ʃtal za ʃzeʃzcznadzcze
grziwen