Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 292
Item Johannes Coslowski ducit testes cum fratribus erga Dzerszcam Coslofsca: primus Mszczignew de Sandzino, Johannes filius ipsius de ibidem, Jaszek Dupewski, Albertus Conarzewski, Woýslaus Danbrowski, Vincendus Hrczelinski. — Rota:

Jaco yan nebeʃzal ʃedwema
bratoma i ʃkmeczem wdzer
ʃzczin dom ynewiwlekley zdo
mu wyedneý koʃzuli ynedal
iey trzech ran