Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 291
Testes. Item Stroszin ducit testes erga Clementem primus Thomas Cromnowo, Johannes Cuczinski, Adamek de Mirzewo, Jaszek Coska, Nicolaus Bucowniczski, Petrasius Grabonowski. — Rota

Iʃz Stroʃzin neʃʃlal doclimanta
chczancz mu reʃz zaplaczicz
czʃo mu pogorzala