Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 290
Item Grzimco Docowski iurabit erga Beroniam de Ketlicze. — Rota:

Jacom przitem bil kedi beronia
zamouilaʃzø Micolaiewi Gra
nowʃkemu neodbiuacz(go) niged
nø rzeczø oyego penandze czʃo
ie mal naketliczech ʃzeʃzcz
Grziwen