Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 288
Item Maczek Godzeszewski ducit testes erga kmethonem Andream de Gola: primus Thomas Otuszski, Wiszeeh Parzenczewski, Paszek Negolewski, Paszek Wolicowski, Potrassz Rudniczski, Thomislaw Granbewski. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Maczek ʃʃwø
Braczø rodzonø ieʃt nedzelen