Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 287
Item Szidowca ducit testes ergu Martinum Chorinski: primus Kunath Tarnowski, Nicolaus Szgirza, Boguslaus Grabouecz, Borislaus Grabouecz, Michael Krzecotowski, Miroslaus Wilconski:

Jaco (ne) Szidowczinø kaʃznø ani ʃge
go domu nepoʃzano marczino
ui ʃtodoli zaʃto grziwen