Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 286
Iuramentum. Item Radzimski ducit testem, videlicet Nicolaum Kothuicz erga Johannem Brodniczski. — Rota:

Jacom przitem bil kedi dzerʃz[o]ca ʃmouila zyarothø iʃz mu ma
la liʃt vroczicz ʃtari albo mlo
di