Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 285
Testes. Item Bauorius ducit testes erga Johannem kmethonem de Daleszino, scabinos et dominicellum circa existentem. — Rota

Jaco Bawor dal Janowi przedacz
Szoltiʃtwo zacztirzi meʃzancze do
browolnýe an nepoʃtøpil yemu
vprawiʃni iʃzedl przeʃýego voley
precz