Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 282
Item Hanek Rormana ducit testes erga Siman Medzireczski: primus Rokita, secundus Nicz Stolla, Halm Norumbarg. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Hanek rorman Ja
noui neʃlubowal bi mu ʃzø gwalth
neʃʃtal wgego domu oyanczcza ani
gego radø ani kaʃznø.