Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 281
Testes. Item Adam proconsul Costenensis ducit testes erga dominum Furman Medzirecensem: primus Peterharst, Jacussius Szarar, Hannos Tikka. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Jan nechodzil
do adama doburgmiʃtrza otpana
medzirzeczʃkego yneʃzandal bimuʃzø
gwalth neʃʃtal oýanczcza ...