Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 280
Item Szdzichna Bilanczina ducit testes erga Adam Bilantha: primus Martinus Chorinski, presens Alexius Zadora, Adam Belczek, Thomislaus Ochelski, Jacussius Grabonowski, Nicolaus Micuszewsky. — Rota:

Jacom przitem bil ...
kedi Jacub Bilanta Adama bilantø
przeprzal iʃz mu nemal wteý dzedzi
ne vadzicz igemu wrøkø ʃlubil