Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 279
Testes. Item Janussius cum fratre ut supr, filii Bartossii olim palatini Poznaniensis erga Halm Køcolewski: primus Miczek Sulanczski, Wolwram Coszlantcowski, Bogsza de Wola, Potrek Podrzeczski, Philipus Cosanka, Wiszotha de Wola. — Rota:

Jaco Barthoʃzeui dzeczi prawo Czirpali
akto ge wczem przeprzal to gich ope
cadlnik placzil