Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 276
Item domina Sophia de Grunowo iurabit super Bartholomcum de ibidem. — Rota:

Jaco Bartlomey mego paropca
Jacuba ranil idal mu [trzidzeʃz
czi ran] dwadzeʃzcza ran