Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 275
Item domina Szdzichna Bilanczina ducit testes erga Annam de Crzemenewo: primus Petrus Zadora, Jacussius Grabonowski, Oczanslaw de ibidem, Andreas Szczepowski, Wasilo Czeluszczinski, Petrus Cuczinski:

Jaco negabal Janek ani gego
dzeczi Jacuba anigego Szoni o
ʃzedm grziwen aʃz trzi lata mi
nøli