Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 271
Item ministerialis habet terminum cum Kotoweczskimi ad ingressum domini regis proximum Poznanie pro emenda tercia die. — Rota:

... Taco nam pomoʃzi bog iʃwanti
Crziʃz, kødi gidzem tødi gidzem
prawø graniczø naʃze nalewo
awaʃze naprawo, albo naʃze na
prawo awaʃze nalewo

Item Parzenczewszczi iurabunt: