Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 270
Item Nicolaus Grunowský iurabit Vincencio. — Rota:

czʃo wøcencewi kon ʃdechl ʃatom
mu ya zaʃzcodø neʃtal